Ubicación

Crta N1 - Km 417 - Pab 3-4, 20212 Olaberria, Gipuzkoa